سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازگشته از احمدالحسن کذاب

اشک می ریزم و از کرده خود نالان و پریشانم. وقتی فکر میکنم واقعا از خدا ممنونم که نجاتم داد وگرنه معلوم نیست چه چیزی در انتظارم بود و سرنوشتم چه میشد؟

ممنونم که اظهار محبت کردید چون به شدت احساس تنهایی می کنم و از شما خواهشمندم اگر افرادی را میشناسید که در این راه هستند با بنده مرتبط کنید تا اگر خواست بشنود و راه درست را بداند به او بگویم.