سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازگشته از احمدالحسن کذاب

گروه منحرف احمد الحسن چند هدف عمده دارد. یکی این است که با جذب نیروهای مذهبی، از تعداد نیروهایی که مدافع امام زمان واقعی هستند بکاهد و آنها را به سوی امام زمان های دیگر بکشاند. 

هدف آنها این است که در وحدت منتظران، اخلال ایجاد کند و بین آنها درگیری و شک درست کند تا امام زمان واقعی را نشناسند.

هدف دیگر آنها اختلال در وحدت و اتحاد مردم است. شما حساب کنید رواج فرقه های مذهبی، اعتیاد، مشروبات، گسترش فساد جنسی، دختران خیابانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات فقر، گروه های سیاسی، گسترده شدن تبلیغات مخالفان نظام، ترویج فرهنگ غرب در ماهواره، مدگرایی و ....... هر یک تعدادی را به خود مشغول کرده است. این افراد از بدنه جامعه جدا و مشغول تبلیغ برنامه های خود می شوند. در نتیجه، وحدت ملی به مرور از بین می رود و هر گاه بخواهند کشور را نابود کنند، کارشان از قبل، آسانتر است.

توجه می کنید که گسترش فساد بین مسئولان، لابی گری، رانت خواری، دزدی های کلان، گرانی های کمرشکن، ثروتمندی مسئولان و بی خیالی نسبت به مردم و .... همه باعث می شود که مردم از حکومت فاصله بگیرند و نسبت به آن، بی اعتنا بشوند. 

اینها برنامه هایی است که برای نابودی وحدت در ایران اجرا می شود