سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازگشته از احمدالحسن کذاب

می گویند هست اما لازم نیست او را ببینی شما به او نادیده ایمان بیاور مثل ایمانی که به پیامبر و اهل بیت علیهم السلام داری.

غلط این حرف کجاست؟

هر گاه در زمان هر امامی باشی می توانی او را ببینی. چرا وقتی امامی هست نباید او را ببینی؟

حالا اگر او را دیدی

از کجا بفهمی امام است؟

یک مطلبی را از او می پرسی که جز خودت کسی از آن آگاه نباشد، اگر امام باشد و علم غیب داشته باشد جواب می دهد.

نمونه اش را درباره امام زمان می توانید بیابید، موقعی که می خواستند بر پیکر مطهر پدرشان نماز بخوانند.

نمونه دیگرش درباره امام جواد علیه السلام مطرح است.

این گونه سوالات خیلی عادی است و برای کشف امامت فرد کمک میکند

اما طرفداران احمد کذاب می گویند که می خواهی سوالات مسخره بپرسی و وقت امام !! را بگیری؟

یک بار گفتم من می خواهم او را ببینم و سوالاتی بپرسم که شخصی است تا بفهمم واقعا امام است.

گفتند از ما بپرس!!

گفتم چرا از هودش نمی شود بپرسم؟

گفتند: او مثل امام زمان مخفی شده تا زمانش برسد.

گفتم: اینکه مخصوص خود امام است

گفتند نه او هم همین طور است. در حالی که ما در روایات درباره یمانی چنین چیزی نداریم که مثل امام زمان مخفی می شود.

اینها آمده اند و مسائلشان را شبیه امام زمان عجل الله کرده اند تا نتوانی حقیقت کارشان را کشف کنی