سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازگشته از احمدالحسن کذاب

وقتی یک فرد معمولی و تازه کار باشی و خلافی انجام دهی، راحت به دام می افتی.

اما 

اگر یک خلافکار حرفه ای باشی یا دارای سازمان باشی و کار تشکیلاتی انجام بدهی (مثل احمدالحسن کذاب)

آن وقت معلوم می شود که سازمان های اطلاعاتی و عملیاتی ما چقد رکند عمل می کنند

بله ریگی را در آسمان می گیرند اما 

کسی که مدعی مهدی بودن است و فرقه میسازد و در قم و شاید شهرهای دیگر و در مسیر اربعین و ... تبلیغ کارشان را میکنند

مدتها کار می کند

افراد بسیاری را آلوده می کند

طرفدارانی جذب می کند

بعد که درخت فرقه اش تنومند شد

می خواهند قطعش کنند

اینجاها خیلی کند و سست عمل می شود

تازه اگر رودررو به آنها این را بگویی یقه ات را می گیرند تا از گفته ات پشیمان شوی

به جای اینکه کارشان را اصلاح کنند و دشمن را زودتر نابود کنند.