سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازگشته از احمدالحسن کذاب

یکی دیگر از شباهت های سازمان احمدالحسن دروغگو با بهائیت

یارگیری از بین مخالفان علما است

البته که علمای فاسد داریم، ولی علمای خوب هم داریم

ولی اینها هر عالمی که احمدالحسن را قبول نکند فاسد میدانند

فقط علمای خودشان را خوب می دانند که این هم چیز عجیبی نیست هر کسی خودش را قبول دارد

شباهت دیگرشان تشکیلاتی بودنشان است.

اول میگویند بدون اینکه او ار ببینی ایمان بیاور، بعد باید مدتها تبلیغ کنی

شاید از مقربان درگاه شوی

تازه آن وقت هم می گویند لازم نیست او را ببینی.

یک بار هم در اینستا گرام یک صفحه ای بود که می آمد صحبت میکرد ما فکر می کردیم اوست، بعد اشتباهی لایو داد، معلوم شد یکی از مریدانش است که به دروغ، خود را جای او زده و برای اینکه بگوید او زنده است، پیام به جایش می فرستد. اینها اینقدر دروغگو هستند.