سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازگشته از احمدالحسن کذاب

ناراحتی از این است که چرا به مطلبی که مربوط به جهان اسلام است، کم توجهی می شود. فرقه احمدالحسن یک روزی، مهم نبود.. همان زمان بایدبا کمک ایران و عراق، نابود می شد. الان شده یک فرقه مثل بهائیت. چرا؟ چون اقایان امنیتی فقط خودشان و تشخیص خودشان را قبول دارند.

آنقدر اقدام نکردند که فراگیر شد. حالا دیگر چگونه میتوان یک فرقه را جمع کرد:؟ مگر بهائیت جمع شد؟

باید زودتر اقدام میشد که نشد. 

چه بگوییم؟

از که بنالیم؟

از احمدالحسن کذاب؟ یا سستی اطلاعات یا غفلت جهان اسلام؟ یا خدعه های ام آی سیکس و سیا و موساد؟

از که بنالیم؟