سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازگشته از احمدالحسن کذاب

یکی از مشکلاتی که من با اینها و به اصطلاح با انصار پیدا کردم این بود که احادیث را طور دیگری معنا می کردند مثلا احادیث مرتبط با مهدی و قائم را طوری تغییر می دادند که خاص امام زمان نباشد تا بتوانند احمد کذاب را هم قائم و مهدی بنامندو اولش متوجه نبودم ولی وقتی گفتند ظهور کرد گفتم کی؟ گفتند مهدی!!! گفتم پس چرا جهان را عدل و داد پر نکرد؟ گفتند این آن مهدی نیست، گفتم پس چرا میگید مهدی ظهور کرد، گفتند چون یکی از مهدی هایی است که مهدی منجی بشر هم یکی از آنهاست. نه خودشون فهمیدن چی گفتن نه من پذیرفتم. در نتیجه دیدم اشتباه می کنن