سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازگشته از احمدالحسن کذاب

این گونه گفته می شود که احمد اسماعیل بصری امام و معصوم است. امام باید علم غیب داشته باشد که این فرد قلابی ندارد. یکی از مواردی که به لطف الهی برایم معلوم کرد که او دروغ میگوید همین امر بود. شما هر چه تلاش کنی به نتیجه نمیرسی که او را ببینی و با مطالبی که فقط خودت میدانی و دیگران نمی دانند، برایت معلوم شود که او علم غیب دارد یا نه. هرگز نتیجه ای از این طریق به دست نمی آید چون سیه روی شود هر که دروغگو باشد. نمونه اش درباره امام جواد یا امام زمان یا پیامبر وجود دارد که مثلا از تعداد سکه های داخل کیسه خبر دادند.


یکی از مطالبی که مبلغان دروغ پرداز احمد  اسماعیل بصری دروغگو می گویند این است که لازم نیست او را ببینی و ایمان بیاوری، همان طور که پیامیر را ندیدی و ایمان آوردی. بلکه باید به واسطه شنیدن دلایل، ایمان بیاوری. 

رد:

این حرف آنان باطل است چون اولا زمانی که پیامبر زنده بود، افراد به حضورش می رفتند و تحقیق می کردند و وقتی علم غیب و  معجزاتش را می دیدند به وی ایمان می آوردند. مثل سلمان. آیا سلمان، پیامبر را ندید و ایمان آورد؟ 

علت این امر آن است که یا وی مرده است چون در مدتی که بنده پیرو او بود هر چه تلاش کردم موفق به دیدار نشدم بلکه فقط وعده هایی دادند. حتی من به عراق رفتم و با اینکه مومن به او بودم خطری برایش نداشتم و اگر او امام بود از قلبم آگاه بود. 

یا علت اینکه میگویند ندیده ایمان بیاور آن است که می خواهند معلوم نشود وی چه مشکلاتی دارد مثلا علم غیب ندارد. چون بعضی از امور را باید از طریق علم غیب حل کند و چون ندارد، بهتر است که کسی با او روبه رو نشود تا وی رسوا نشود.

خدایا خودت نجاتم دادی دیگران را هم نجات عنایت بفرما