سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بازگشته از احمدالحسن کذاب

این گونه گفته می شود که احمد اسماعیل بصری امام و معصوم است. امام باید علم غیب داشته باشد که این فرد قلابی ندارد. یکی از مواردی که به لطف الهی برایم معلوم کرد که او دروغ میگوید همین امر بود. شما هر چه تلاش کنی به نتیجه نمیرسی که او را ببینی و با مطالبی که فقط خودت میدانی و دیگران نمی دانند، برایت معلوم شود که او علم غیب دارد یا نه. هرگز نتیجه ای از این طریق به دست نمی آید چون سیه روی شود هر که دروغگو باشد. نمونه اش درباره امام جواد یا امام زمان یا پیامبر وجود دارد که مثلا از تعداد سکه های داخل کیسه خبر دادند.


یکی از مطالبی که مبلغان دروغ پرداز احمد  اسماعیل بصری دروغگو می گویند این است که لازم نیست او را ببینی و ایمان بیاوری، همان طور که پیامیر را ندیدی و ایمان آوردی. بلکه باید به واسطه شنیدن دلایل، ایمان بیاوری. 

رد:

این حرف آنان باطل است چون اولا زمانی که پیامبر زنده بود، افراد به حضورش می رفتند و تحقیق می کردند و وقتی علم غیب و  معجزاتش را می دیدند به وی ایمان می آوردند. مثل سلمان. آیا سلمان، پیامبر را ندید و ایمان آورد؟ 

علت این امر آن است که یا وی مرده است چون در مدتی که بنده پیرو او بود هر چه تلاش کردم موفق به دیدار نشدم بلکه فقط وعده هایی دادند. حتی من به عراق رفتم و با اینکه مومن به او بودم خطری برایش نداشتم و اگر او امام بود از قلبم آگاه بود. 

یا علت اینکه میگویند ندیده ایمان بیاور آن است که می خواهند معلوم نشود وی چه مشکلاتی دارد مثلا علم غیب ندارد. چون بعضی از امور را باید از طریق علم غیب حل کند و چون ندارد، بهتر است که کسی با او روبه رو نشود تا وی رسوا نشود.

خدایا خودت نجاتم دادی دیگران را هم نجات عنایت بفرما


یکی از مشکلاتی که من با اینها و به اصطلاح با انصار پیدا کردم این بود که احادیث را طور دیگری معنا می کردند مثلا احادیث مرتبط با مهدی و قائم را طوری تغییر می دادند که خاص امام زمان نباشد تا بتوانند احمد کذاب را هم قائم و مهدی بنامندو اولش متوجه نبودم ولی وقتی گفتند ظهور کرد گفتم کی؟ گفتند مهدی!!! گفتم پس چرا جهان را عدل و داد پر نکرد؟ گفتند این آن مهدی نیست، گفتم پس چرا میگید مهدی ظهور کرد، گفتند چون یکی از مهدی هایی است که مهدی منجی بشر هم یکی از آنهاست. نه خودشون فهمیدن چی گفتن نه من پذیرفتم. در نتیجه دیدم اشتباه می کنن


اشک می ریزم و از کرده خود نالان و پریشانم. وقتی فکر میکنم واقعا از خدا ممنونم که نجاتم داد وگرنه معلوم نیست چه چیزی در انتظارم بود و سرنوشتم چه میشد؟

ممنونم که اظهار محبت کردید چون به شدت احساس تنهایی می کنم و از شما خواهشمندم اگر افرادی را میشناسید که در این راه هستند با بنده مرتبط کنید تا اگر خواست بشنود و راه درست را بداند به او بگویم.


خواب نیروی عجیبی دارد که انسان را میتواند تغییر دهد. نوع خوابی که انسان می بیند می تواند انسان را ضعیف یا نیرومند کند. خواب در شیعه هم قابل قبول است. و انواعی دارد. منتها این مطالب را پیروان احمد الحسن طور دیگری استفاده میکنند. آنها خوابی که درباره احمد الحسن کذاب دیده می شود رؤیای صادقه میگیرند. با چه دلیلی؟ امام زمان به خوابت می آید و می گوید او پسر من و امام شما است. 

مشکلی که در ابتدا متوجه آن نشدم و بعدا فهمیدم این بود که 

اولا خواب برای اثبات امامت هیچ امامی به کار نرفته و نمی رود.

دوما نمی توان ثابت کرد کسی که به شما می گوید من امام زمانم واقعا امام زمان باشد.

مگر اینکه این صادقه بودن رؤیا توسط امام یا پیغمبری ثابت شود. همان گونه که رویای صادقه امام حسین و حضرت ابراهیم و  فرعون به وسیله معصوم تأیید شد وگرنه ما نمی توانیم بفهمیم صادقه است یا خیر 

پس

سوما: امروز معصومی نداریم که بگوید این خوابها صادقه است یا کاذبه.

چهارما: خواب در تمام مکاتب انحرافی نقش بسزایی دارد

پنجما: از گذشته منبری هایی که منبرشان مبتنی بر خواب بوده است، از چنین منبرهایی برحذر داشته شده اند و به آنها گفته شده که منبر باید معرفت ها را زیاد کند و نباید به خوب تکیه کند.

 

متاسفانه بسیار طول کشید تا بفهمم چه اشتباهی مرتکب شده ام.


خواب نیروی عجیبی دارد که انسان را میتواند تغییر دهد. نوع خوابی که انسان می بیند می تواند انسان را ضعیف یا نیرومند کند. خواب در شیعه هم قابل قبول است. و انواعی دارد. منتها این مطالب را پیروان احمد الحسن طور دیگری استفاده میکنند. آنها خوابی که درباره احمد الحسن کذاب دیده می شود رؤیای صادقه میگیرند. با چه دلیلی؟ امام زمان به خوابت می آید و می گوید او پسر من و امام شما است. 

مشکلی که در ابتدا متوجه آن نشدم و بعدا فهمیدم این بود که 

اولا خواب برای اثبات امامت هیچ امامی به کار نرفته و نمی رود.

دوما نمی توان ثابت کرد کسی که به شما می گوید من امام زمانم واقعا امام زمان باشد.

مگر اینکه این صادقه بودن رؤیا توسط امام یا پیغمبری ثابت شود. همان گونه که رویای صادقه امام حسین و حضرت ابراهیم و  فرعون به وسیله معصوم تأیید شد وگرنه ما نمی توانیم بفهمیم صادقه است یا خیر 

پس

سوما: امروز معصومی نداریم که بگوید این خوابها صادقه است یا کاذبه.

چهارما: خواب در تمام مکاتب انحرافی نقش بسزایی دارد

پنجما: از گذشته منبری هایی که منبرشان مبتنی بر خواب بوده است، از چنین منبرهایی برحذر داشته شده اند و به آنها گفته شده که منبر باید معرفت ها را زیاد کند و نباید به خوب تکیه کند.

 

متاسفانه بسیار طول کشید تا بفهمم چه اشتباهی مرتکب شده ام.


یکی از فواید روایاتی که  اسامی 12 امام را ذکر کرده‌اند، این است که در.غگویی سایر مدعیان، آشکار شود. کاملا مشخص است که وقتی ائمه علیهم السلام مشخص شدند، شخص دیگری نمیتواند خود را امام معرفی کند.

احمد اسماعیل بصری که خود را پسر امام زمان می‏‎نامد، بعد از اینکه دید عده‌ای اطرافش را گرفته‌اند، خود را امام نامید؛ درحالی‌که چنین ادعایی باطل است.

اکنون طبق ادعای وی، او باید امام 12 باشد و امام زمان، امام سیزدهم میشود. البته طبق نظر این گروه منحرف، امام دوازدهم یکی از 24 امام یا 25 امام است.

این یکی از مشکلاتی بود که بنده از ابتدا با آن مشغولیت ذهنی داشتم و پاسخهای آنها برایم درست نبود ولی به دلیل خوابهایی که دیدم به وی ایمان آوردم که اکنون پشیمانم.


 

مبلغان احمدالحسن کذاب برای اینکه او را پسر امام زمان جلوه بدهند و امام معرفی کنند می گویند راههای شناخت امام در دین اسلام سه تاست که هر سه راه باعث تأیید وی می شود. من ابتدا قبول کردم و هر جا هم که می رفتم با قاطعیت آنهار ا مطرح می کردم. تا اینکه در جریان یک مناظره با خودم گفتم نکند دارم اشتباه میکنم و راههای شناخت امام را جستجو کردم. با کمال تعجب دیدم که راههای دیگری هم برای شناخت امام وجود دارد که در جزوات مکتب نیامده است:

مثل:

علم غیب

کرامت یا معجزه

توانایی امام به سخن گفتن با زبانهای دیگر

 

وقتی جستجو کردم دیدم مطالب زیادی در این باره وجود دارد. برای همین سعی کردم این مطالب را با مبلغان و برادران انصار مطرح کنم؛ ولی با اینکه روایات زیادی داریم آنها این روایات را نمی پذیرفتند. برایم دشوار بود که چرا باید این روایات را کنار بگذارند؟ واقعا از کسانی که ادعای تحقیق داشتند بعید بود چنین رفتار کنند. بسیار سرد و خشن رفتار میکردند و درست جواب نمی دادند و مرا به نادانی متهم می کردند.

 

سرانجام به لطف الهی به این نتیجه رسیدم که  آنها برای اینکه این شخص را بالا ببرند، از احادیث دست برداشته اند و فقط روایاتی را درست می دانند که با ادعاهای او سازگار باشد. 

خداوند فریب خوردگان را نجات بدهد.


ابتدا که مبلغان منحرف این گروه میخواستند مرا جذب کنند می گفتند تقلید در اصول دین درست نیست. ولی وقتی خواستم تحقیق کنم و تحقیق کردم، می گفتند نه این حرفت اشتباه است آن حرفت اشتباه است. چرا؟ چون ما می گوییم تو متوجه نیستی. دیدم اصلا خبری از تحقیق نیست. هر چه بیشتر مطالعه میکردم بیشتر متوجه میشدم که نطرات آنان اشتباه است ولی وقتی می گفتم این مطالب فلان جایش اشکال دارد قبول نمی کردند. همیشه برایم این سوال مطرح بود که پس تحقیق چه شد؟ استدلال چه شد؟ بنا بود که تحقیق کنیم؛ ولی دیدم هر چه میگویند و می خوانند از روی جزوه هایی است که از سران گروه منتشر شده و در دسترس مردم قرار گرفته است.

شما هم میتوانید این مطلب را آزمایش کنید. هر بار به تضادی برخوردید به آنها مراجعه کنید می بینید که اصلا توجهی به استدلال شما ندارند و فقط مطالب خود را مثل نوار، تکرار می کنند

 

برای نمونه مطالب زیر را ببینید:

http://ahmadkazzab.parsiblog.com/Posts/7

http://ahmadkazzab.parsiblog.com/Posts/10

http://ahmadkazzab.parsiblog.com/Posts/4


یکی از مشکلاتی که گروه انصار احمدالحسن کذاب، مرتکب میشوند این است که به جای عرضه مطالب خود بر آیات و روایات، میگویند برای اینکه نظر ما درست در بیاید آیه باید این معنا را بدهد و روایت باید این گونه معنا بدهد. آنها این فرد مجهول الحال را اصل گذاشته اند و همه چیز حتی احادیث را رد میکنند تا مطالبشان درست در بیاید. آنها به بهانه عدم تقلید جزوات خود را به پیروان می دهند تا عین مطالبش را بخوانند و حفظ کنند و بگویند.